Features

Data en finance

Data en finance

De belangrijkste financiële data overzichtelijk in het dashboard. Zo krijg je langzaam maar zeker steeds meer grip op je bedrijfsvoering.

Dag data

Realtime inzicht in hoe de dag verloopt. Wat is de omzet per medewerker en wat zijn de kosten. Zo weet je of de vloer niet overbezet is. Daarnaast zie je in één opslag belangrijke gegevens over de verkopen, reserveringen en medewerkers.

Marges

Een kassa registreert vanzelfsprekend omzetdata. Robuust gaat een stap verder door onder andere ook de kosten bij te houden en geeft dus direct inzicht in operationele marges.

Kentallen

Robuust gebruikt de kassadata voor onder andere het samenstellen van belangrijke kengetallen en het doen van prognoses. Zo kun je heel gericht sturen op het optimaliseren van bedrijfsresultaten.